Om oss

Lisas urter importerer urter fra Phyto Products Limited i England, et firma som garanterer rene urter. Lisas urter bruker kun urter som er godkjent i Norge.

En god regel er å bruke urter en kort periode ved behov, deretter passende pause. Med kort periode menes omtrent to uker.

Pris for en flaske 50ml urteblanding er kr 150,- Porto kommer i tillegg og er ifølge postens priser. Bestiller du 4 eller flere flasker, dekkes porto av Lisas urter. Se kontakt for mailadresse hvis du ønsker å bestille.

Enkle symptomer kan ofte bedres ved bruk av urter. Har du alvorlige symptomer må du kontakte din fastlege.

Kontakt oss